Zorgkompaan

BEL VOOR ORIËNTEREND GESPREK OF INTAKE 

020 - 362 7937

Iedereen is Bijzonder!-6
Vul het aanmeldformulier op de website in.

Na ontvangst van de aanmelding zal ons team contact opnemen met de aanmelder om de casus door te nemen en te beoordelen of deze aansluit bij de diensten van ZORGKOMPAAN. Een dergelijk gesprek vindt doorgaans telefonisch of via een online platform zoals Teams plaats, maar kan indien gewenst ook persoonlijk plaatsvinden. Als blijkt dat de casus geschikt is, wordt er een intakegesprek ingepland om de verdere ondersteuningsbehoeften te bespreken.

Tijdens het intakegesprek verzamelen we de gegevens van de client en maken we samen zorginhoudelijke afspraken. We helpen de hulpvraag te formuleren en controleren of er al een beschikking is volgens de Jeugdwet, WMO of Wlz. Indien er nog geen beschikking is, begeleiden we je bij de benodigde stappen. Het intakegesprek wordt persoonlijk gehouden en we ontmoeten tijdens dit gesprek graag ook de deelnemer, indien mogelijk.

Bij het opstellen van de zorgovereenkomst met de cliënt zorgen we ervoor dat alle afspraken en verplichtingen met betrekking tot de zorg en diensten duidelijk vastgelegd worden. De overeenkomst wordt samen met de cliënt doorgenomen om ervoor te zorgen dat beide partijen op dezelfde pagina zitten. Het is belangrijk dat de cliënt begrijpt wat er van hen verwacht wordt en wat ze kunnen verwachten van onze zorgverlening. Op die manier leggen we een goede basis voor een succesvolle zorgrelatie en kunnen we samen werken aan het welzijn van de cliënt.

De begeleiding zal in de eerste week van de nieuwe maand starten, tenzij anders overeengekomen. De regievoerder die gekoppeld wordt aan de deelnemer zal contact opnemen voor een kennismaking. Tijdens deze kennismaking zal een programma gemaakt worden waarin afspraken worden gemaakt over de inhoud van de begeleiding. De eerste weken zullen worden gebruikt voor gewenning en observatie.

De begeleiding zal aan het begin van elke nieuwe maand van start gaan, tenzij anders afgesproken. De zorgcoordinator zal contact opnemen met de client voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal een programma worden opgesteld waarin de inhoud van de begeleiding wordt besproken en afspraken worden gemaakt. De eerste weken zullen worden benut voor kennismaking, gewenning en observatie.

Intern wordt de begeleiding regelmatig geëvalueerd om te beoordelen of deze nog steeds passend is of dat er aanpassingen nodig zijn. Elke twee maanden is er een contactmoment met de naasten en jaarlijks, tenzij anders overeengekomen, wordt het zorg/doelen plan geëvalueerd.

Bij ZORGKOMPAAN begrijpen we dat het hele voortraject voor veel ouders erg ingewikkeld kan zijn. ZORGKOMPAAN kan je daarbij ondersteunen! 

Hulp of informatie nodig? Vraag dat hier aan.