Zorgkompaan

Vrijheidsbeperkende maatregelen

​Zorgkompaan heeft als zorginstelling in principe alleen te maken met cliënten die vanuit vrijwillige deelname zorg ontvangen. Het is echter mogelijk dat cliënten het niet volledig eens zijn met de zorgverlening die zij ontvangen of dat er in goed overleg met de cliënt, mantelzorgers en andere zorgverleners zorg moet worden ingezet die voor de cliënt vrijheidsbeperkend werkt.

Het standpunt van Zorgkompaan rond de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is dat onze medewerkers in principe geen gedwongen zorg verlenen. Gezien de doelgroep en de werkwijze past de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen niet bij ons, cliënten die hiervoor in aanmerking komen zullen worden overgedragen aan andere zorginstellingen voor het verlenen van de zorg. In het geval een ketenpartner zorg levert aan een cliënt van Zorgkompaan en vrijheidsbeperkende maatregelen toepast wordt hiervan melding gemaakt in het dossier van de cliënt.