Zorgkompaan

Ontdek het warme en persoonlijke karakter van ZORGKOMPAAN, waarbij onze kleinschalige dagbesteding elke cliënt centraal stelt.

Bij ons geniet elke cliënt van individuele aandacht en zorg in een huiselijke omgeving. Met een gevarieerd activiteitenaanbod en deskundige begeleiding streven we naar uw welzijn en ontwikkeling. Bij ons wordt u niet zomaar een cliënt; hier maakt u deel uit van onze hechte familie.

Wij geloven in werken in kleine groepen, gericht op samenwerking, sociale interactie, pedagogische groei en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Deze aanpak garandeert maximale aandacht voor elke client en een sterke band met de begeleiding, bestaande uit een stabiel en vertrouwd team voor een consistente ervaring.

De zorgvraag van de client staat bij ZORKGOMPAAN te allen tijde centraal in de begeleiding. Individuele aandacht betekent niet dat er uitsluitend individuele begeleiding is en de cliënt geen contact maken met anderen. Bij diverse activiteiten wordt er in groepen gewerkt, maar ook hier is de intensieve begeleiding en coaching het uitgangspunt.

Er wordt veel waarde gehecht aan het samenwerken met de familie van de deelnemers die begeleiding krijgen vanuit ZORGKOMPAAN. Dit omdat wij van mening zijn dat familie een belangrijk onderdeel is binnen de sociale kringen van de client. Daarnaast geldt dat als er in harmonie wordt samengewerkt er meer betrokkenheid ontstaat en iedereen uitgaat van dezelfde basis. Dat komt ten goede aan de client op verschillende vlakken. Er zullen regelmatig momenten worden georganiseerd waarbij aandacht is voor de naasten betrokkenheid

De cliënt staat bij ZORGKOMPAAN centraal en het voeren van eigen regie op de begeleiding vinden wij dan ook van belang. Clienten hebben inspraak in de vormgeving van de activiteiten, vormen een cliëntenraad en kunnen zelfs advies geven aan het bestuur. Samen met de begeleiders bepalen zij waar de focus moet liggen. Al met al is de cliënt te allen tijde aan zet.

Hulp of informatie nodig? Vraag dat hier aan.