Zorgkompaan

Privacyreglement

Privacystatement Zorgkompaan

Bij Zorgkompaan vinden we privacy erg belangrijk. Daarom gaan we met veel aandacht en respect om met jouw persoonsgegevens. Zo zorgen we voor een goede beveiliging van die gegevens. Daarbij houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Als je als cliënt, naaste, belangenbehartiger, sollicitant of op een andere manier bij Zorgkompaan betrokken bent, verwerken we jouw persoonsgegevens. Dat betekent dat we ze bewaren voor zo lang dat nodig is en zo lang het mag. Ook hier houden we ons aan de wet- en regelgeving.

Privacy bij websitebezoek en e-mails

Informatie over het verwerken van jouw gegevens bij een bezoek aan onze website lees je in ons Cookiebeleid. Hoe dat zit bij informatie op de site en bij e-mailverkeer met Zorgkompaan lees je in de disclaimer.
Meer lezen over privacy bij Zorgkompaan

Heb je vragen of klachten over hoe wij bij Zorgkompaan omgaan met jouw privacy en welke gegevens er worden verwerkt? Stuur dan een mail naar ons. Dit kan via: privacy@Zorgkompaan.nl.