Zorgkompaan

BEL VOOR ORIËNTEREND GESPREK OF INTAKE 

020 - 362 7937

Persoonsgebonden budget (PGB)

Zorgkompaan is erkend als formele (jeugd)zorgaanbieder, hierdoor kunnen deelnemers een zorgovereenkomst opstellen om het PGB voor begeleiding te kunnen inzetten. Om hiervoor in aanmerking te komen heb je een zorgindicatie nodig vanuit jeugdwet/WMO of de Wlz.

Info PGB: Klik hier.

Jeugdwet / WMO

Een jeugdwet of WMO beschikking wordt afgegeven door de gemeente waarin je woont. Om een indicatie aan te vragen dien je aangemeld te worden bij het wijkteam.

Info JW: Klik hier.
Info WMO: Klik hier.

Wlz (Wet langdurige zorg)

Heb je een Zorgzwaartepakket vanuit het zorgkantoor, dan kun je deze gebruiken om je zorg in te kopen bij Zorgkompaan. Na het opstellen van een zorgovereenkomst/-beschrijving start na goedkeuring van het zorgkantoor de betaling voor de geleverde zorg vanuit de SVB. De SVB betaalt rechtstreeks aan Zorgkompaan, hier heb je dus geen omkijken naar.

Info: Klik hier.

Ondersteuning

Uiteraard kunnen wij je helpen aan informatie over het inzetten van het PGB. Je zult hierover ook informatie krijgen tijdens het intakegesprek. Indien hier blijkt dat je nog geen PGB hebt, dan zullen wij, indien je dit wenst, aanmelden bij het desbetreffende wijkteam of helpen bij het aanvragen van de Wlz. Bij twijfel of je kind onder de voorwaarden valt om het PGB in te kunnen zetten, is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met het wijkteam bij jou in de buurt, de Sociale Verzekerings Bank (SVB) of het CIZ. Als ouder ben en blijf je verantwoordelijk voor je PGB en de wijze waarop dat wordt ingezet.

Overige mogelijkheden

Er zijn nog diverse andere mogelijke heden om een financiële ondersteuning te krijgen voor zwemmen of begeleiding. Omdat dit per plaats verschilt, adviseren wij je hiervoor contact op te nemen met het wijkteam of de gemeente.

Zelf betalen

De betalingen bij Zorgkompaan verlopen maandelijks. Je ontvangt een factuur en dient deze maandelijks voor de eerste van de nieuwe maand te voldoen. 

Opzegtermijn

Zorgkompaan hanteert één maand opzegtermijn, die ingaat vanaf de eerst van de nieuwe maand na opzegging.

Hulp of informatie nodig? Vraag dat hier aan.