Zorgkompaan

BEL VOOR ORIËNTEREND GESPREK OF INTAKE 

020 - 362 7937

Bij ZORGKOMPAAN vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan denken. Daarom werken wij met een clientenraad.

Zorgkompaan vindt dat cliënten moeten kunnen meedenken en meebeslissen over de zorg die zij krijgen.
Er zijn cliënten die dat heel goed zelf kunnen, anderen hebben hier hulp bij nodig van ouders, verwanten of andere vertegenwoordigers. Hoe kun je als cliënt(vertegenwoordiger) van Zorgkompaan je stem laten horen en invloed uitoefenen?  Dit kan via een cliëntenraad.

De clientenraad

Een cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen en kan op die manier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Niet alleen ouders of vertegenwoordigers kunnen lid worden van een cliëntenraad. Naast broers en zussen en mantelzorgers zijn ook mensen met een affiniteit voor onze doelgroepen van harte welkom.

KLACHTEN

Iedere deelnemer van ZORGKOMPAAN heeft het recht op een onafhankelijke klachtenbehandeling. ZORGKOMPAAN is hiervoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Via Klachtenportaal Zorg heeft ZORGKOMPAAN de beschikking over een:

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe privacywetgeving geldt in de gehele EU en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Het houdt in dat er strengere controle is op de verwerking van persoonsgegevens. In de privacyfolder van ZORGKOMPAAN vind je alle informatie over hoe jouw gegevens worden gebruikt en welke gegevens worden verwerkt. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in het Privacy Reglement. Bij ZORGKOMPAAN worden jouw gegevens op een verantwoorde manier behandeld en worden deze niet zonder jouw toestemming gedeeld met derden. Mocht je vragen hebben over jouw dossier of de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, schroom dan niet om deze te stellen.

Hulp of informatie nodig? Vraag dat hier aan.