Zorgkompaan

Onze doelgroep bestaat uit jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

De instapleeftijd voor dagbesteding is afhankelijk van wanneer de cliënt klaar is met speciaal onderwijs of niet langer naar school hoeven te gaan (vrijgesteld).

JONGEREN & JONG VOLWASSENEN MET (EEN):

MOTORISCH/ LICHAMELIJK

MEDISCH (WAARDOOR IEMAND NIET MEE KAN IN REGULIERE GROEP

Hulp of informatie nodig? Vraag dat hier aan.