Zorgkompaan

ZORGKOMPAAN biedt deelnemers een zinvolle daginvulling en ondersteunt hen bij het verbeteren van sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en het vinden van leuke en zinvolle vrijetijdsbestedingen. Door contact te maken en plezier te hebben met leeftijdsgenoten, wordt een gevoel van eenzaamheid voorkomen. Beweging speelt een belangrijke rol vanwege de positieve effecten op deze doelgroep. De deelnemers ontvangen persoonlijke begeleiding en individuele aandacht.

De dagbesteding omvat activiteiten die gericht zijn op taken, waarbij de deelnemers in groepsverband of individueel kunnen kiezen uit een gevarieerd aanbod. De dag start met een check-in waarbij de deelnemer aangeeft hoe hij/zij zich voelt, wat helpt bij het afstemmen van de dagtaken. De activiteiten zijn progressief in complexiteit en tijdsduur en passen binnen het thema van de week.

Naast de gestructureerde activiteiten wordt ook aandacht besteed aan dagelijkse taken die deelnemers in hun huishouden zouden tegenkomen, zoals boodschappen doen, koken, schoonmaken en andere huishoudelijke taken.

Naast de dagbesteding biedt ZORGKOMPAAN individuel begeleiding overdag, in de avond, in het weekend en tijdens de vakanties. Tijdens deze begeleiding ligt de nadruk ook op de sociale- en persoonlijke ontwikkeling van de client.

Ons team zorgt voor individuele ondersteuning die aansluit bij de specifieke behoeften van elke cliënt. Met aandacht voor hun unieke kwaliteiten en uitdagingen, streven we ernaar om een veilige en stimulerende omgeving te creëren waarin zij zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Door te luisteren, te observeren en samen doelen te stellen, begeleiden we onze cliënten op maat en moedigen we hen aan om het beste uit henzelf te halen. .

(Bijna) alles is mogelijk omdat de begeleiding wordt afgestemd op de individuele doelen. Hierdoor bieden wij ieder traject in maatwerk aan.

ZORGKOMPAAN biedt ook in het weekend dagbesteding aan.

Samen met onze begeleiders ondernemen de cliënten leuke en leerzame activiteiten. Variërend van knutselen, liedjes zingen en spelactiviteiten tot en met koken en computeren. Wij bieden een veilige en stimulerende omgeving waarin ieder op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo allerlei vaardigheden kan aanleren en oefenen. Door de activerende begeleiding en het contact met andere deelnemers, ontwikkelen cliënten hun sociale vaardigheden, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Elke vrijdag gaan we met de groep naar het zwembad bij AGO in Diemen. Tijdens deze zwembegeleidingsmomenten wordt de nadruk gelegd op beweging en plezier maken. 

Hoewel het aanleren van zwemvaardigheden niet centraal staat, richten we ons op het ontwikkelen en behouden van sociale en pedagogische vaardigheden en het vergroten van de veiligheid in en om het water. Dankzij de persoonlijke begeleiding kunnen we inspelen op individuele doelen van de deelnemers.

Hulp of informatie nodig? Vraag dat hier aan.