Zorgkompaan

Uitsluitingscriteria

Wij leveren geen zorg aan cliënten met een:

De uitsluitingscriteria zijn erop gericht om duidelijkheid te verschaffen in welke zorgvraag Zorgkompaan kan voorzien. Juist omdat Zorgkompaan het beste voor heeft met zorgvragers in het algemeen.