Zorgkompaan

Reglement Cliëntenraad

Zorgkompaan vindt dat cliënten moeten kunnen meedenken en meebeslissen over de zorg die zij krijgen. Er zijn cliënten die dat heel goed zelf kunnen, anderen hebben hier hulp bij nodig van ouders, verwanten of andere vertegenwoordigers. Hoe kun je als cliënt(vertegenwoordiger) van Zorgkompaan je stem laten horen en invloed uitoefenen? Dit kan via een cliëntenraad.

De clientenraad

Een cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen en kan op die manier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Niet alleen ouders of vertegenwoordigers kunnen lid worden van een cliëntenraad. Naast broers en zussen en mantelzorgers zijn ook mensen met een affiniteit voor onze doelgroepen van harte welkom.